Frequently Asked Questions

Saldo izvoda se ne slaže
Last Updated 2 years ago

Mogući razlozi neslaganja salda izvoda:
1. Pogrešno unete stavke izvoda
2. Neki od prethodno unetih izvoda ima pogrešno unete stavke

Rešenje:
Proveriti stavke izvoda i nakon ispravke izvršiti Resaldiranje svih izvoda

Please Wait!

Please wait... it will take a second!