Često postavljena pitanja

Šta je Partner?
Poslednje ažurirano pre godinu dana

Partner je bilo koje lice, pravno ili fizičko, sa kojim Firme (Klijenti), imaju poslovni odnos.

Baza partnera je zajednička, što podrazimeva da se jedan Partner registruje u bazi partnera samo jednom, i javno je dostupan svim Firmama (Klijentima).

Parteri su podeljeni u fizičke kategorije - Tipove i logički su organizovani u Grupe.

Tip partnera je obavezan, dok je pripadnost grupi opciona.

Na osnovu Tipa, sistem radi interne provere po sledećem pravilu:
P - Pravno lice / Preduzetnik (Kontola PIB-a, koji je obavezan podatak)
F - Fizilko lice (Kontrola JMBG-a, koji obavezan podatak i unosi se polju za PIB)
R - Poljoprivredni proizvođač (Kontrola JMBG-a, koji obavezan podatak i unosi se polju za PIB)

Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!