Frequently Asked Question

Pregled izdatih računa
Poslednje ažurirano pre 5 godina

Otvoriti
1. Kliknuti na dugme čekić-šrafciger
2. Kliknuti na dugme PREGLED IZDATIH RAČUNA
FISKALNI pregled

  • Za FISKALNI pregled računa “PROMET” treba da bude čekiran
  • Korisnik koji je trenutno prijavljen vidi samo svoje izdate račune
  • U slučaju da treba videti izdate račune za sve korisnike, treba dečekirati “SAMO MOJU SPECIFIKACIJU” i u listi odabrati opciju “SVI KASIRI”
  • Klikom na LUPU dobija se pregled izdatih računa po zadatom kriterijumu

image

NEFISKALNI pregled

  • Za NEFISKALNI pregled računa “PROMET” treba da bude dečekiran
  • Korisnik koji je trenutno prijavljen vidi samo svoje izdate račune
  • U slučaju da treba videti izdate račune za sve korisnike, treba dečekirati “SAMO MOJU SPECIFIKACIJU” i u listi odabrati opciju “SVI KASIRI”
  • Klikom na LUPU dobija se pregled izdatih računa po zadatom kriterijumu

imageMolimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!