Frequently Asked Question

Dnevni obračun
Poslednje ažurirano pre 4 godina

Dnevni obračun se radi po potrebi u toku dana i obavezno na kraju radnog dana
Izvršavanjem dnevnog obračuna radi se izrada Radnih naloga za normirane artikle i uknjižava se robno razduženje
  • Opcije -> Dnevni obračun

imageimage


Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!