Frequently Asked Question

Sinhronizacija
Poslednje ažurirano pre 4 godina

Sinhronizacija postoji samo u Cloud režimu rada
Vrši se po potrebi i služi za razmenu podataka između mesta prodaje i glavne baze

  • Opcije -> Sinhronizacija

image


image
image


PRIJEM (Radi se po potrebi)

Artikala i Cena

  • Ažuriranje baze artikala i preuzimanje novih odnosno izmenjenih cena
Akcija i Uslova

  • Preuzimanje aktivnih akcija i uslova prodaje
Kupaca i Dozvola

  • Ažuriranje baze dozvoljenih kupaca za Virmansku prodaju
Korisnika

  • Ažuriranje baze korisnika za rad u programu

SLANJE (Radi se svakog dana posle Dnevnog Izveštaja)

Dnevnih Promena

  • Slanje dnevnog prometa na server

Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!