Frequently Asked Question

Kako registrovati profesionalnog upravitelja ?
Poslednje ažurirano pre 6 godina

Pravno lice (Profesionalni upravitelj) se registruje isključivo kao Klijent (Firma) na šifri 000.

Lokacija: Meni => Firme => Manipulacija

Formu za Unos / Ispravku Klijenta, popuniti kao svako drugo pravno lice ili preduzetnika.

Po završetku unosa matičnih podataka, obavezno klikunuti na dodatne opcije i odabrati organizaciju firme. Sistem će automatski kreirati internu strukturu sa Organizacionom jedinicom, Sektorom i Radnom jedinicom. Operater je u obaezi da naknadno doda tekuće račune firme (minimum jedan)

Ispravkom matičnih podataka, sistem sam ažurira sve pod strukture.

Napomena
U kratkom nazivu (20 znakova) popuniti skraćeni naziv firme
Primer:PU Moja Firma

U dugoma nazivu (80 zankova) popuniti originalni naziv firme
Primer: Upravljanje Čišćenje i Servisiranje Nekretnina "Moja firma"

Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!