Frequently Asked Question

Šta je Partner?
Poslednje ažurirano pre 6 godina

Partner je bilo koje lice, pravno ili fizičko, sa kojim Firme (Klijenti), imaju poslovni odnos.

Baza partnera je zajednička, što podrazimeva da se jedan Partner registruje u bazi partnera samo jednom, i javno je dostupan svim Firmama (Klijentima).

Parteri su podeljeni u fizičke kategorije - Tipove i logički su organizovani u Grupe.

Tip partnera je obavezan, dok je pripadnost grupi opciona.

Na osnovu Tipa, sistem radi interne provere po sledećem pravilu:
P - Pravno lice / Preduzetnik (Kontola PIB-a, koji je obavezan podatak)
F - Fizilko lice (Kontrola JMBG-a, koji obavezan podatak i unosi se polju za PIB)
R - Poljoprivredni proizvođač (Kontrola JMBG-a, koji obavezan podatak i unosi se polju za PIB)

Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!