Frequently Asked Question

Presek stanja i Dnevni izveštaj
Poslednje ažurirano pre 5 godina

KRAJ PRVE SMENE

  1. Kliknuti na dugme čekić-šrafciger
  2. Kliknuti na dugme Presek Stanja
  3. Prvo se radi NEFISKALNI, a onda odmah zatim ponovnim klikom na dugme Presek Stanja uraditi i FISKALNI

Napomena!

NEFISKALNI PRESEK se računa od poslednjeg PRESEKA, a FISKALNI od poslednjeg DNEVNOG IZVEŠTAJA


KRAJ DRUGE SMENE

  1. Kliknuti na dugme čekić-šrafciger
  2. Kliknuti na dugme Presek Stanja
  3. Uraditi NEFISKALNI, a onda odmah zatim ponovnim klikom na dugme Presek Stanja uraditi i FISKALNI
  4. Zatim kliknuti na dugme DNEVNI IZVEŠTAJ
  5. Uraditi NEFISKALNI, a potom ponovnim klikom na dugme DNEVNI IZVEŠTAJ uraditi i FISKALNI
Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!