Frequently Asked Question

Stanje blagajne
Poslednje ažurirano pre 5 godina

Otvoriti
  1. Kliknuti na dugme čekić-šrafciger
  2. Kliknuti na dugme STANJE BLAGAJNE

FISKALNO STANJE

  • Za FISKALNI pregled blagajne PROMET (1) treba da bude čekiran
  • Korisnik koji je trenutno prijavljen vidi svoje stanje blagajne
  • U slučaju da treba videti ukupno stanje za sve korisnike, treba dečekirati SAMO MOJU SPECIFIKACIJU (2) i u listi odabrati opciju SVI KASIRI (3)
  • Klikom na LUPU dobija se pregled blagajne po zadatom kriterijumu

Stanje blagajne FSNEFISKALNO STANJE

  • Za NEFISKALNI pregled blagajne PROMET (1) treba da bude dečekiran,
  • Korisnik koji je trenutno prijavljen vidi svoje stanje blagajne
  • U slučaju da treba videti ukupno stanje za sve korisnike, treba dečekirati SAMO MOJU SPECIFIKACIJU (2) i u listi odabrati opciju SVI KASIRI (3)
  • Klikom na LUPU dobija se pregled blagajne po zadatom kriterijumu

image


Molimo sačekajte!

Molimo sačekajte... Biće potrebno par sekundi!